Güreş Yapan Sporcuların Yeni Tip Korona (Covid-19) Virüsü Tedbirleri Kapsamında Temassız Yapılan Antrenmanlardan Önceki Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi :: TAM METİN

Yıl 2023, Sayı: 11, 136 – 147, 13.05.2023

Burakhan TÜRK 

https://doi.org/10.47994/usbad.1186854

Olumsuz Çocukluk Deneyimleri ve Aleksitimi Arasındaki İlişkide Öz-Şefkat ve Benlik Saygısının Aracı Rolü :: TAM METİN

Yıl 2023, Sayı: 11, 106 – 135, 13.05.2023

Müge YUKAY YÜKSEL Esra YAVUZ 

https://doi.org/10.47994/usbad.1174880

Türk Destanlarında Allah’ın İsim ve Sıfatları :: TAM METİN

Yıl 2023, Sayı: 11, 88 – 105, 13.05.2023

Yusuf Kenan BEZGİN 

https://doi.org/10.47994/usbad.1227406

Kemalizm Üzerine Bir Düşünce Notu :: TAM METİN

Yıl 2023, Sayı: 11, 54 – 68, 13.05.2023

Murat ŞENGÖZ 

https://doi.org/10.47994/usbad.1215840

Antik ve Skolastik Dönemlerden Modernizme Batıda Belirlenimcilik Değişim ve Süreklilik Üzerine Tarihsel Bir Araştırma :: TAM METİN

Yıl 2023, Sayı: 11, 34 – 53, 13.05.2023

Gökhan ABANOZ 

https://doi.org/10.47994/usbad.1248216

1. Savaş Dönemi Dijital Diplomasi: Ukrayna-Rusya Savaşı Örneği :: TAM METİN

Yıl 2023, Sayı: 11, 6 – 33, 13.05.2023

Kurbani GEYİK Cuma YAVUZ

https://doi.org/10.47994/usbad.1229282